Motor porta basculant

  • Automatisme electromecànic a 24V amb encoder.
  • Automatisme hidràulic per a portes d’ús intensiu banyat amb oli per refrigeració evitant un manteniment continu d’engrassament.